// Investicinis projektas

investicinis_projektas

Yra tokia pelno mokesčio lengvata, kurios, turiu pripažinti, daug kas neišnaudoja. Neišnaudoja, nes nežino apie ją, nes įsigyjant turtą nepasitaria su buhalteriu, o kartais, deja, buhalteriai pamiršta šią lengvatą pritaikyti.

1. Taigi, investicinio projekto lengvata taikoma įsigyjant šį ilgalaikį turtą:

  • Mašinos ir įrenginiai;
  • Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.);
  • Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga);
  • Programinė įranga;
  • Įsigytos teisės;
  • Krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų.

2. Turtas turi būti NEnaudotas ir pagamintas ne anksčiau nei prieš 2 metus.

3. Dar viena sąlyga, kad turtas perkamas ne šiaip pakeisti anksčiau turėtą. Turtas turi būti perkamas didinant gamybos apimtis, naujų ir/ar papildomų prekių/paslaugų gamybai tiekimui, naujo gamybos proceso įrengimui ar esamo proceso esminiam pagerinimui, tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui.

Tiesa, krovininiam transportui yra išimtis. Jo maksimali lengvatos suma yra 300000 Eur.

Ir jei jūsų pirkinys atitinka visas 3 sąlygas, apskaičiuojant įmonės pelno mokestį galima pritaikyti investicinio projekto lengvatą.

O jos esmė tokia:

Skaičiuojant pelno mokestį 100% įsigyjimo vertės gali būti mažinamas apmokestinamas įmonės pelnas. Čia papildomai. Nes jei pirkome ilgalaikį turtą, tai jo nusidėvėjimas ar amortizacija kas mėnesį pamažu patenka į sąnaudas, o investicinio projekto pirkinio verte dar kartą sumažiname apmokestinamą pelną. O jei per metus nepavyksta pasinaudoti lengvata visos investicijos suma, nes pelno buvo uždirbta mažiau, tai tą investicijos vertę galima panaudoti per 4 vėlesnius mokestinius metus.

Pvz. Pirko įmonė gamybos įrangą už 20000 Eur. Kaip ir priklauso, kas mėnesį buvo priskaitomas turto nusidėvėjimas. Metams pasibaigus įmonė uždirbto 13000 Eur pelno. Ir apskaičiuojant pelno mokestį tas 13000 pelnas bus sumažintas iki 0! O likusi dalis bus perkeliama dar 4 sekančius metus, kol bus visiškai išnaudota.

Kas dar… ai… su tuo projektiniu ilgalaikiu turtu jūs ‘apsiženijat’ mažiausiai 3 metams. Jei parduosite anksčiau – teks atstatyti teisybę ir grįžti į ankstensius metus, kai buvo pasinaudota lengvata ir ten perskaičiuoti pelno mokestį.

Ar buvote girdėję apie šią lengvatą? O gal jau pasinaudojote?

ŠALTINIS