Kas pasikeitė vaiko priežiūros “atostogų” (VPA) išmokų tvarkoje? II dalis

vaiko_prieziuros_atostogos

Tęsiame vaiko priežiūros “atostogų” pokyčių tyrimą. Ir šiandien jau paskaičiuokime.

Dar “biški” skaičių teorijos:

Išmokų dydžiai?

Neperleidžiamų “atostogų” – 78%

Jei pasirenkame “atostogauti” 18 mėn. – 60%

Jei pasirenkame “atostogauti” 24 mėn. – už pirmus pirmus metus – 45%, o už antrus metus – 30%

O nuo kokių pinigų jie skaičiuoja tas išmokas?

Dirbantiems pagal darbo sutartį – nuo algos “ant popieriaus”.

Dirbantiems su IDV – nuo pajamų, nuo kurių mokame VSD įmokas. Ne nuo visų įplaukų, o tik nuo tų, nuo kurių susimokame mokesčius Sodrai. Čia pavyzdžiui išlaidų nerenkantiems duodu šperą: (pajamos – 30% ) * 0,9 = va tie pinigai, nuo kurių skaičiuoja išmoką. O skaičiais tai atrodo taip: 10000 – 30% = 7000. Antras veiksmas bus 7000 * 0,9 = 6300 Ir va nuo tų 6300 ir skaičiuoja išmokas, ir tuos 6300 ir rašykite į visas skaičiuokles, kai norite prognozuoti savo išmokų dydžius.

Ar galima dirbti “atostogų” metu?
Dirbti galima visada. Bet kaip tai įtakos išmoką?
Dirbantiems su IDV niekaip neįtakos, tad ramiai galite dirbti ir gauta IDV pajamas, kurios nemažina išmokų.

Dirbantiems darbą darbe ir gaunantiems algą tvarka tokia:
Išmoka nemažinama, jei gauta alga + išmoka neviršija anksčiau uždirbtų pajamų.
Pvz:.

Apskaičiuojant VPA išmokas Elytei išskaičiavo 1200 Eur vidutines pajamas ir nuo tų pajamų jau skirta išmoka. Jos išmoka pasirinkus “atostogauti” 18 mėn. yra 720 Eur. Ir sugalvojo Elytė padirbėti. Nors kelias valandas per savaitę. Ir sutarė, kad darbdavys už tas kelias valandas jai mokės 400 Eur “ant popieriaus”. Matematika tokia:
Išmoka 720 + alga 400 = 1120 Eur. Kadangi bendra suma yra mažiau nei Elytės anksčiau uždirbtas vidurkis, tai išmoka jai nemažinama.
O bet tačiau. Sugalvos šefas pabūti geras ir skirti Elytei priedą už tokį didvyrišką motinystės ir savo darbinių pareigų miksavimą. Ir ta premija bus 300 Eur. Matematika tokia:
Išmoka 720 + alga 400 + premija 300 = 1420 Eur. Bendra suma viršija, tai išmoka yra mažinama taip: 1420 – 1200 = 220 Eur. Ir išmoka už premijos mėnesį bus mažesnė visais 220 Eur.

Nuorodos į teisės aktus ir informacijos šaltinius

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.116582/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.119523/asr
https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/noriu-gauti-motinystes-arba-tevystes-ismoka/vaiko-prieziuros-ismoka-uz-vaika-gimusi-nuo-2023-01-01