Suminė paslaugų skaičiuoklė

Paslaugų tipas Paslauga Mato vnt. Kiekis
Pasirašius sutartį Duomenų bazės sukūrimas, apskaitos sistemos įvertinimas ir įvedimas, pradinių likučių registravimas Pirma val. 0.00€ 0.00€
Pasirašius sutartį Duomenų bazės sukūrimas, apskaitos sistemos įvertinimas ir įvedimas, pradinių likučių registravimas Antra ir sekančios val. 96.00€ 0.00€
Kas mėnesį PVM deklaracijos parengimas ir pateikimas, iSaf parengimas ir pateikimas + kryžminis sutikrinimas vnt 60.00€ 0.00€
Kas mėnesį OSS deklaracijos teikimas (iki 5 šalių) vnt 60.00€ 0.00€
Kas mėnesį Statistikos ataskaitos parengimas vnt 36.00€ 0.00€
Pagal poreikį Patikslintos PVM deklaracijos parengimas, patikslinimas, pateikimas vnt 60.00€ 0.00€
Pagal poreikį Patikslinto iSaf parengimas ir pateikimas vnt 36.00€ 0.00€
Kas mėnesį Pirkimo PVM Sąskaitos faktūros eilučių registravimas apskaitos programoje vnt 1.44€ 0.00€
Kas mėnesį Pirkimo PVM Sąskaitos faktūros eilučių importas per tarpinę platformą arba importuoto, kliento užpajamuoto dokumento apskaita vnt 0.96€ 0.00€
Kas mėnesį Pardavimo PVM Sąskaitos faktūros eilučių registravimas apskaitos programoje vnt 1.44€ 0.00€
Kas mėnesį Pardavimo PVM Sąskaitos faktūros eilučių importas per tarpinę platformą arba importuoto, kliento užpajamuoto dokumento apskaita vnt 0.96€ 0.00€
Kas mėnesį Dokumento gavimo iš kliento tiekėjo arba pirkėjo paslauga vnt 6.00€ 0.00€
Kas mėnesį Kito apskaitos dokumento eilutės registravimas apskaitoje vnt 1.80€ 0.00€
Kas mėnesį Kito apskaitos dokumento importas per tarpinę platformą arba patikrinimas vnt 1.20€ 0.00€
Kas mėnesį Elektroninio kasos aparato operacijų registravimas periodinė vnt 18.00€ 0.00€
Kas mėnesį Kasos aparato operacijų registravimas kasdienė vnt 1.80€ 0.00€
Kas mėnesį Elektroninio kasos aparato ataskaitų neatitikimų paieška ir analizė vnt 60.00€ 0.00€
Kas mėnesį Banko operacijos patikrinimas, registravimas, importas vnt 0.60€ 0.00€
Kas mėnesį Kasos knygos operacijos registravimas, tikrinimas apskaitoje ( Kai per mėnesį daugiau nei 20 operacijų) vnt 0.96€ 0.00€
Kas mėnesį Kasos knygos operacijų registravimas, importas, tikrinimas iki 20 operacijų/mėn vnt 18.00€ 0.00€
Kas mėnesį Ilgalaikio turto apskaita vnt 2.40€ 0.00€
Kas mėnesį Transporto priemonių parkas vnt 12.00€ 0.00€
Kas mėnesį Darbuotojo darbo užmokesčio apskaita (be įsakymų) vnt 18.00€ 0.00€
Kas mėnesį Darbuotojo darbo užmokesčio apskaita su įsakymais/priedai/komandiruotės vnt 24.00€ 0.00€
Kas mėnesį DU apskaita suminė, slenkančio grafiko, užsieniečiai (be įsakymų) vnt 30.00€ 0.00€
Kas mėnesį Vykdomojo rašto apskaita/išskaitos vnt 12.00€ 0.00€
Kas mėnesį Avansinių apyskaitų kiekis vnt 12.00€ 0.00€
Pagal poreikį Įsakymo parengimas vnt 6.00€ 0.00€
Metinė Metinės finansinės atskaitomybės ir metinių deklaracijų VMI parengimas ir pateikimas *sutarčiai galiojant 12 mėnesių ir ilgiau bei naujai įsteigtoms įmonėms kalendoriniais metais vnt 0.00€ 0.00€
Metinė Metinės finansinės atskaitomybės ir metinių deklaracijų VMI parengimas ir pateikimas *sutarčiai galiojant trumpiau nei 12 mėnesių vnt 96.00€ 0.00€
Pagal poreikį Tarpinio balanso ir pelno nuostolio ataskaitos parengimas/ tarpinė finansinė atskaitomybė vnt 60.00€ 0.00€
Metinė Metinės deklaracijos (PLN, kontroliuojančių asmenų, paskolos, NT) vnt 0.00€ 0.00€
Kas mėnesį Pakuotės apskaita GPAIS (1 pozicija min. 5€) vnt 60.00€ 0.00€
Pagal poreikį Paraiškos bankui, lizingui parengimas 1 val. 96.00€ 0.00€
Pagal poreikį Paraiškos subsidijai, finansavimui parengimas 1 val. 96.00€ 0.00€
Pagal poreikį Su vadovais suderintos ataskaitos vnt 12.00€ 0.00€
Pagal poreikį Pavedimo paruošimas ir įkėlimas į banką darbo užmokesčio rinkinys: Atlyginimai, mokesčiai VMI ir Sodrai vnt 12.00€ 0.00€
Pagal poreikį Pavedimo paruošimas ir įkėlimas į banką suderintų skolų tiekėjams vnt 12.00€ 0.00€
Pagal poreikį Pradinių likučių koregavimas, derinimas esant neatitikimams, ankstesnių klaidų taisymas ne dėl MB AS sprendimai kaltės/klaidų 1 val. 96.00€ 0.00€
Pagal poreikį Situacijos analizė, neįprastų įmonės klausimų sprendimas 1 val. 96.00€ 0.00€
Pagal poreikį Vyr.buhalterio konsultacija ne įmonės klausimais 1 val. 96.00€ 0.00€

Paslaugų suma: 0€

PVM (21%): 0€

Iš viso: 0€

*Svetainėje pateikiamos kainos gali skirtis nuo kainų, nurodytų sutartyje.

Grįžti atgal į skaičiuokles