// “Siūlo įsidarbinti su IDV”. “Tai kad būtų pigiau, dirbsim su IDV, o ne darbo sutartimi”. “Tai juk legalu, visi taip daro”.

individuali_veikla

Dažniausiai tai yra legalu iki VMI patikrinimo. Nes tada niekam neįdomios jūsų pasakos apie neva savarankiškumą ir tikrai tikrai nedarbo santykius. VMI net neseniai atsinaujino savo vertinimo kriterijus: kada yra savarankiškai dirbančio asmens ir įmonės santykiai, o kada jau paslėpti darbo santykiai.

Taigi, pristatau detalų sąrašą:

  • gyventojas yra pavaldus, t. y. tarp šalių susiklosto subordinacija (pvz., užsakovas ar kitas asmuo kontroliuoja visą paslaugos teikimo procesą arba jo dalį, paklūsta užsakovo ar kito asmens nurodymams, paklūsta darbo vietoje galiojančiai tvarkai (pvz., darbo laiko, darbo organizavimo ir kt.) ir pan.;
  • gyventojas darbus atlieka tik vienam ir tam pačiam užsakovui ir / ar yra nuo jo ekonomiškai priklausomas;
  • gyventojas paslaugas (darbus) atlieka naudodamasis užsakovo medžiagomis ir / ar įranga, priemonėmis, t. y. gyventojas pats reikiamų medžiagų ir / ar įrangos, priemonių neturi;
  • gyventojas pats nepadengia išlaidų, susijusių su veiklos vykdymu;
  • gyventojas periodiškai gauna atlygį;
  • gyventojas negali samdyti kitų darbuotojų ar sudaryti sutarčių su trečiaisiais asmenimis dėl darbų (ar jų dalies) atlikimo;
  • gyventojas susitaria dėl atostogų ir (ar) kvalifikacijos kėlimo tvarkos ar pan.;
  • kitos, konkrečiu atveju reikšmingomis pripažintos aplinkybės.

(Geriausias tai paskutinis, po kuriuo gali slėptis be kokia VMI specialisto fantazija darbo santykių tema. )

Toliau VMI sako: “Jeigu gyventojo vykdoma veikla atitinka bent tris išvardintas sąlygas, GPMĮ taikymo tikslais gali būti laikoma, jog gyventojas individualios veiklos nevykdo, t. y. gyventojo vykdoma veikla neatitinka individualios veiklos apibrėžimo, o iš tokios veiklos gautos pajamos gali būti priskiriamos ir apmokestinamos kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos”.

Taigi dabar skaitykite tuos punktus 100 kartų ir bent save įtikinkite, kad nepažymite nors 3 iš jų. Nes tada galiu tik pasakyti: “Houston, you got a problem”.

 

Nuoroda į teisės aktą: https://www.vmi.lt/evmi/documents/

 

Video seminaras – Individuali veikla ir jos apskaita