// Vėl dalina babkes!

ES_parama

Paskelbtas kvietimas ES paramai gauti: MVĮ skaitmeninimas. Suplanuota padalinti 12 mln. Eur neribojant regionų. Taigi žiūrim apie ką šis kvietimas:

Priemonės tikslas – skatinti mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją.

    • Paramos intensyvumas – iki 50 %.
    • Finansuojama suma nuo 10 000 iki 50 000 Eur

Tinkami pareiškėjai:

  • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), gaminančios gaminius ir teikiančios paslaugas (ne mažiau nei 51 proc. pardavimų turi sudaryti savo produkcijos pardavimai);
  • veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus; kurių vidutinės metinės pardavimo pajamos iš pagamintos produkcijos ar suteiktų paslaugų per 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 100 000 Eur.
  • Nepatiria sunkumų;
  • Turi pakankamą de minimis likutį

Finansuojamos išlaidos: e. pardavimo sandorių sprendimų diegimo ir produktų vaizdinės konfigūracijos paslaugų, darbų pirkimo išlaidos.

Paraiškos priimamos iki 2023 spalio 02 dienos.

O dabar jau visai rimtai pasakysiu, ar čia taip lengvai dalina tuos pinigus:
Nesitikėkite, kad bus paskelbtas va kaip tik jums projektas. Derinkite savo planus prie skelbiamų kvietimų.

// Paramos įsisavinimas yra atskiras darbas, kuriam reikia numatyti ne tik pinigų, bet ir laiko.
// Aš pati jau seniai neberašau paraiškų savo projektų pati. Tam darbui samdau žmones, kurie tuo gyvena, žino kiekvieno projekto subtilybes ir net kartais pataria nerašyti, nes nepaeis.

O jūs, ar esate kada nors pasinaudoję ES parama? Na tokia tiesiogine, kai pateiki paraišką ir gauni finansavimą.